Schwarzman Scholars Program Recipients

2017     Eleanor Freund; Kim Chang

2018     Tanay Jaeel

2019     Justin KongToure Owen; Jieying Shi

2021     Gurchit Chatha; Wan Fang Chiu; Xinyi (Michelle) Fang; Tafadzwa Marombedza; Alexander Zhao